برای شروع کدنویسی تایپ اسکریپت اقداماتی لازم است تا بسترکار برای این زبان فراهم شود اما اگر شما قصد دارید که کمی کدنویسی را با این زبان تجربه کنید لازم نیست حتما تمام ابزار های لازم را روی سیستمتان پیاده کنید بلکه با رفتن به خود سایت تایپ اسکریپت قسمتی با عنوان  Playgroundموجود است تا شما کدنویسی با این زبان را تجربه کنید.

حال نوبت آن است که خودمان بتوانیم کدنویسی با این زبان را شروع کنیم .نکته ای که در بررسی دو زبان جاوا اسکریپ و تایپ اسکریپت قابل ذکر میباشد این است که در زبان جاوا اسکریپت شما اگرخطایی در کدنویسی داشته باشید برنامه شما هشداری نمیدهد و یا جلوگیری از اجرای برنامه نمیکند اما زبان تایپ اسکریپت با هر اشتباه خطای شما را گرفته و پیغام خطا را هم به شما میدهد که این موضوع زمانی که پروژه شما گسترده شود بسیار به شما کمک خواهد کرد.

                                                                                               نصب nodee js

                                                                                             install type script

برای توسعه ی پروژه ای با این زبان قدرتمند اول از همه باید بسته ی Node js روی سیستم شما نصب باشد.برای نصب این پکیچ وارد لینک سایت nodejs شده و یکی از نسخه های موجود را دانلود و نصب نمایید.پس از نصب این پکیچ حال میتوان به راحتی تایپ اسکریپت را هم نصب کرد.اینکه شما میخواهید در چه محیطی کدنویسی کنید سلیقه ای است ,شما با نصب تایپ اسکریپت در هر محیطی مثل vscode,atom,sublime,webstorm و غیره میتوانید از آن استفاده نمایید تنها کافیست پس از نصب node js وارد محیط command prompyt(cmd) شده و دستور زیر را وارد نمایید.

Npm install -g typescript

به این صورت تایپ اسکریپت برای شما به صورت کلی روی سیستم شما نصب میشود و برای هر پروژه دیگر نیاز نیست هر بار نصب کنید.

با توجه به مطالبی که در معرفی زبان تایپ اسکریپت گفته شد میدانید که مرورگر تنها زبان جاوا اسکریپت را متوجه میشود , در نتیجه ما باید هر آنچه که با زبان تایپ اسکریپت مینویسیم باید به زبان جاوا اسکریپت کامپایل و یا همان ترجمه شود .برای این کار میتوانید در cmd و یا terminal محیطی مثل vs code که با آن کار میکنید فایل تایپ اسکریپتتان به وسیله ی دستور زیرکامپایل کنید.

Tsc myfile.ts

Tsc مخفف Type Script Compiler است که کد های شما را تبدیل به جاوا اسکریپت میکند .حال اگر برای هر کدی که مینویسیم بخواهیم هر بار این دستور را هم بنویسم به نظر کار طاغت فرسایی است .با یک ویرایش ساده در دستور بالا میتوان مشخص کرد که کامپایلر فایل تایپ اسکریپت ما را زیر نظر داشته باشد و با هر بار تغییر در کد آن را ترجمه کند.این ویرایش به صورت زیر است.

Tsc -w myfile.ts

این گونه کامپایلر فایلی با همین نام فایل شما اضافه میکند اما با پسوند js که جاوا اسکریپت است ومی توانید این فایل js را به یک فایل html رفرنس داده  و سپس نتیجه ی کدهای خود را در مرورگرمشاهده کنید.

نوشتن یک نظر