در زبان جاوا اسکریپت هفت نوع داده  اساسی وجود دارد.اغلب این داده ها در تمامی زبان های کدنویسی مشترک هستند و برخی ازآن ها مختص به جاوا اسکریپت میباشند.
نوع داده ی عددی
در برخی زبان های برنامه نویسی این نوع داده هم به چند بخش مختلف تقسیم می شوند.مثل اعداد طبیعی (integer) و اعداد اعشاری (float). اما در جاوا اسکریپت هر عددی  از هر نوعی به عنوان داده ی عددی یا همان int شناخته میشوند.

نوع داده ی رشته ای

این نوع داده شامل تمامی حروف, کاراکترها, نماد ها و حتی اعداد میشوند اما با این تفاوت که رشته ها بر خلاف اعداد باید داخل "string" تعریف شوند تا جاوا اسکریپت متوجه نوع داده بشود.پس در نتیجه جاوا اسکریپت 5 را به عنوان داده عددی و "5" را به عنوان داده رشته ای درنظرمیگیرد.

نوع داده ی بولین

ای نوع داده تنها دو مقدار را در خود جای میدهد.یکی True و دیگری False .به این معناست که یا مقدار ما درست است و یا غلط.برای مثال از این نوع داده در شرط ها میتوان استفاده کرد.به این گونه که ما شرطی را برسی میکنیم اگر مقدار شرط ما مقدار true را برگرداند عملیاتی را انجام دهد و اگر false برگرداند عملیاتی دیگر را پیگیری کند.

نوع داده ی null
این نوع داده به معنای خالی بودن مقدارماست.گاهی ممکن است متغییری را تعریف کنید و یا مقداری را از کاربر درخواست کنید و کاربرممکن است هیچ مقداری وارد نکند در این شرایط مقدار متغیر null بر میگرداند تا کد ما با خطا مواجه نشود زیرا جاوا اسکریپت null را هم یک مقدار در نظر میگیرد اما این مقدار به معنای خالی بودن متغییراست.

نوع داده ی undefined

این نوع داده که با کلمه کلیدی undefined مقدار دهی میشود , به معنای عدم وجود یک مقدار است.برای مثال زمانی که شما مقادیری را از سرور درخواست میکنید این درخواست به سمت سرور فرستاده میشود اگردرخواست مطابق با مقادیر سرور نباشد معمولا این مقدار برگردانده میشود.معمولا این  مقدار داده در اطلاعاتی که در پنل کنسول برای ما فرستاده میشود به نمایش در می آید.

نوع داده سیمبل

این نوع داده به عنوان نماد و شناسه هایی در جاوا اسکریپت شناخته میشود.هر مقداری که به صورت symbol تعریف شود منحصر به فرد است.هدف اصلی برای استفاده از این نوع داده به عنوان شناسه برای خصوصیات یک شی است. برای مثال به قطعه کد زیر توجه کنید:

Symbol(‘arinfo’)===symbol(‘arinfo’)

در نگاه اول فکر میکنید کد بالا درست است و مقدار true را برمیگرداند.اما اینگونه نیست رشته ی arinfo اگر دوبار به صورت symbol تعریف شود , همان گونه که گفته شد منحصر به فرد است, در نتیجه دو داده ی symbol با یک مقدار مشابه با هم برابری نمیکنند زیرا هر کدام مقدار منحصر به فردی هستند.

نوع داده ی شی

ساده ترین تعریف برای این نوع داده, چیزیست که بسیار زیاد در مورد آن میشنویم.اشیا.
مجموعه ای از داده های به هم مرتبط که بر خلاف 6 نوع داده قبلی که 6 نوع اصلی داده  و ساده است, object پیچیده تر میباشد و تمامی داده ها را میتواند شامل شود.هر چه بیشتر جلو برویم با اشیا در جاوا اسکریپت بهتر آشنا میشویم.

نوشتن یک نظر